APPLY NOW

Do sekcie Apply Now! pravidelne pridávame zaujímavé príležitosti pre startupy, inovátorov, podnikateľov a kreatívcov, do ktorých je aktuálne možnosť zapojiť sa. Sú to najmä finančné granty, startup súťaže, akceleračné programy, medzinárodné sumity, slovenské a globálne inovačné programy, a mnoho ďalších.


FTRNW AWARDS


katarina.huszarova@ftrnw.org

 

Deadline: 6.9.2019

Čo to je?
Kto získa „Oscarov“ za najlepšie začínajúce startupy v strednej a východnej Európe a dostane finančnú odmenu v hodnote 20 000 €?

Pre koho to je?
- začínajúce podniky (nie viac ako 5 rokov)
- nie viac ako 1 milión EUR počiatočnej externej investície 
- krajiny Centrálnej Európy


EIC ACCELERATOR


e-mail

 

Deadline:  5.9.2019

Čo to je?
SME Instrument je súčasťou European Innovation Council (EIC),ktorý podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé spoločnosti a vedcov s funding opportunities a  acceleration services. EIC SME Instrument sa zameriava hlavne na market-creating inovácie s cieľom zvýšiť produktivitu, medzinárodnú konkurencieschopnosť, vytvoriť nové pracovné miesta a vyššiu životnú úroveň.

Pre koho to je?
Ziskové SMEs, vrátane mladých podnikov a start-upov, z akéhokoľvek sektora, zriadený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k Horizont 2020.


DLD Tel Aviv INNOVATION FESTIVAL


ruth@oscar4b.com

 

Deadline: 16.9.2019

Čo to je?
Viac ako 8000 podnikateľov, špičkových startupov, globálnych VC a investorov sa stretne na medzinárodnom DLD Innovation Festivale, ktorého súčasťou je DLD Tel Aviv DIGITAL CONFERENCE. Tel Aviv je tým najlepším miestom, kde sa dostanete do osobnej blízkosti s so všetkými Hi-Tech lídrami. 

Pre koho to je? 

Startupy, investori, korporáty , spoločnosti  a ešte oveľa viacSlovenská kooperačná burza 


matchmaking@sario.sk

 

Deadline: 24.10.2019

Čo to je?
Chcete byť súčasťou najväčšieho a najprestížnejšieho medzinárodného podujatia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)? Slovenská kooperačná burza  spája slovenské a zahraničné firmy a pomáha Vám expandovať a rozvíjať Váš potenciál. Prinesie do Bratislavy mnoho príležitostí na uzavretie nových partnerstiev, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

Pre koho to je? slovenské a zahraničné firmy, ktoré sa zaujímajú o 
  • inteligentný priemysel
  • inovácie
  • automatizácia
  • robotizácia
  • automotive
  • elektromobilita
  • smart city


WORTH Project


info@worthproject.eu

 

Deadline:  31.10.2019

Čo to je?
Ak hľadáte financovanie kreatívneho projektu, tak projekt WORTH teraz prijíma žiadosti ako súčasť svojej tretej výzvy na predkladanie návrhov. WORTH podporí 150 kolaborácií a ponúka inkubátorový program v hodnote 60 000 €.

Pre koho to je?
Módni návrhári, kreatívni ľudia, SMEs a technologické firmy, ktoré vyvíjajú designové inovatívne produkty.