ACCELERATORS & INCUBATORS

Sekcia Accelerators & Incubators obsahuje akceleračné a inkubačné programy pre jednotlivcov, startupy a firmy, ktoré ponúkajú príležitosti získať odbornú pomoc a podporu pre zrýchlenie rastu podnikania.

Eightproducts je akceleračný program, ktorý prináša spoločnosť Electronic Star, ktorá pôsobí na 7 trhoch strednej a východnej Európy s viac ako 20 e-shopmi. EIGHTPRODUCTS ponúka prístup k celej infraštruktúre spoločnosti od dizajnu po zákaznícke služby vrátane finančnej podpory.
Kontakt: mojnapad@eightproducts.sk
Mesto: Bratislava
Elevator Lab powered by Tatra banka je akceleračný program, ktorý poskytuje širokú škálu podpory pre úžasné nápady s potenciálom. Ponúka prístup k inovatívnym technológiám, kreatívny pracovný priestor, mentoring, zaujímavé podujatia, priamu podporu v akceleračnom programe a navyše možnosť škálovať vaše riešenie na 14 trhoch strednej a východnej Európy.
Kontakt: hello@elevator-lab.sk
Adresa: Mlynské nivy 14, Bratislava, Slovakia
Uplift je 10-týždňový intenzívny akceleračný program pre early stage technologické startupy. Uplift pomáha mladým slovenským technologickým firmám rozvíjať sa a akcelerovať v kľúčových oblastiach podnikania, ponúkajúc tak jedinečnú príležitosť na získanie rady od úspešných mentorov.
Kontakt: info@uplift.sk
Mesto: Bratislava
RubixLab Garage je coworkingový priestor, kde sa tvorivosť a výnimočné zručnosti ľudí z rôznych krajín a kultúr stretávajú a miešajú. Ako súčasť RubixLab Garage budete môcť využívať všetky možnosti, ktoré priestor ponúka a budete tiež v úzkom kontakte s medzinárodnými startupmi a mentormi z celého sveta.
Kontakt: hello@rubixlab.com
Adresa: Jégého 2, Bratislava, Slovakia
Univerzitný technologický inkubátor je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny a k tomu aj balíček podporných služieb.
Kontakt: info@inqb.sk
Adresa: Pionierska 15, Bratislava, Slovakia
Launcher je startup štúdio, ktoré buduje mladé inovatívne spoločnosti skombinovaním startupových princípov a skúseností z reálneho sveta. Poskytujú svoj network, skúsenosti, interných ľudí, pomoc s formovaním tímu a expanziou na zahraničné trhy. Poskytujú tiež financie nevyhnutné pre rozvoj startupov.
Kontakt: info@launcher.sk
Adresa: Galvaniho 17, Bratislava, Slovakia
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov je inštitúciou na podporu podnikania v regióne východného Slovenska.
Kontakt: rastislav.tkac@rpicpo.sk
Adresa: Raymanova 9, Prešov, Slovakia
Krok za krokom je program Slovenskej Sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov, ktorý poskytuje komplexné poradenstvo pre začiatok podnikania. Od roku 2015 sa do programu zapojilo viac ako 3000 začínajúcich podnikateľov a podnikateliek, ktorí absolvovali vzdelávanie a bezplatné individuálne poradenstvo so špecialistami a špecialistkami banky.
Kontakt: info@slsp.sk
Inkubátor TUKE je inkubátor, ktorý pôsobí ako súčasť ekosystému Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, kde ide o kľúčový komponent akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií vybudovaného v rámci konceptu univerzitného vedeckého parku.
Kontakt: frantisek.jakab@tuke.sk
Adresa: Nemcovej 5, Košice, Slovakia
Inkubátor UVP je inkubátor pôsobiaci v univerzitnom vedeckom parku v Bratislave, medzi ktorého cieľmi je prispievať k rozvoju sektora prostredníctvom podpory inovatívnych nápadov a vzniku a rozvoja inovatívnych startupov a spin-offov na regionálnej a medzinárodnej úrovni.
Kontakt: cuspi@uniba.sk
Adresa: Ilkovičova 8, Bratislava, Slovakia
Inkubátor UVP Žilinskej Univerzity je pravé miesto primárne pre mladých výskumníkov, doktorandov, študentov s tvorivým potenciálom, ktorí potrebujú prvotnú (odbornú a materiálnu) podporu pre rozbeh svojich aktivít. Ponúkajú expertnú podporu pri riešení technologických a iných druhov projektov.
Kontakt: ctt@uvp.uniza.sk
Adresa: Univerzitná 1, Žilina, Slovakia
Národné podnikateľské centrum predstavuje koncept komplexného podporného miesta typu one-stop-shop. Cieľom je podporiť vznik a rozvoj malých a stredných podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.
Kontakt: info@npc.sk
Adresa: Karadžičova 2, Bratislava