BOOST YOUR IDEA

Sekcia Boost Your Idea zahŕňa ďalšie rozličné príležitosti pre študentov, začínajúce projekty a startupy, napríklad inovačné programy ponúkané medzinárodnými ICT spoločnosťami, finančné granty, medzinárodné summity, startup súťaže, národné a globálne inovačné programy.


Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu. Startup Sharks ponuka úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na medzinárodných a domácich podujatiach, úhradu konzultácií a odborného poradenstva a úhradu nákladov na stáž v medzinárodnom inovatívnom startup centre.
IBM Cloud ponúka 170 jedinečných služieb. Prístup k plánu Lite v IBM Cloud Portal je bezplatný a je časovo neobmedzený. V ponuke je IBM Cloud katalóg, robustná konzola, ktorá slúži ako front end na vytváranie, zobrazovanie a spravovanie cloudových zdrojov, komponent pre správu totožnosti a prístupu, mechanizmus vyhľadávania a označovania na filtrovanie a identifikáciu zdrojov, systém správy účtov a fakturácií, a mnoho viac.
IBM Global Entrepreneurship Program pomáha začínajúcim firmám zvyšovať ich šance voči konkurencii a dosiahnuť stanovené ciele v čo najkratšom čase. Začínajúce firmy môžu získať prístup k IBM technológiám ako sú Cloud, Data, IoT, Blockchain a Umelá Inteligencia v troch úrovniach členstva: Starter, Builder a Premium.
Grow with Google poskytuje bezplatnú odbornú prípravu, nástroje a osobný koučing, ktorý má vplyv na pracovné miesta, kariéru a rast podnikania. Programy Grow with Google májú významný vplyv na zamestnanosť a rast firiem v celej Európe. 900 000 Európanov našlo prácu alebo rozšírilo svoje podnikanie. Do roku 2020 chcú podporovať už jeden milión.
FbStart je globálny program, ktorý má pomôcť začínajúcim firmám budovať a rozvíjať svoje podnikanie. FbStart poskytuje celoročnú technickú podporu od spoločnosti Facebook, exkluzívnu komunitu globálnych startupov, bezplatné kredity na nástroje a služby od desiatok prémiových partnerov, školenia o nástrojoch pre vývojárov Facebooku a ďalšie.
Či už ste študent s nápadmi na prevádzku vlastnej firmy alebo podnikateľ, ktorý chce prekonať problémy startupov, Startup Training Hub ponúka bezplatné kurzy online, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť ciele. S odbornými tipmi a poznatkami v reálnom svete získate vedomosti, ktoré potrebujete na dosiahnutie ďalšieho míľnika.
S bezplatným Azure účtom získate 12 mesiacov užívania zdarma, kredit v hodnote 200 dolárov na preskúmanie akejkoľvek služby v Azure po dobu 30 dní a ďalších viac ako 25 bezplatných služieb. Pomocou tohto bezplatného účtu môžete testovať a nasadzovať podnikové aplikácie, vytvárať vlastné mobilné zážitky a získať postrehy zo zozbieraných dát.
Cisco Networking Academy podporuje technické a podnikateľské zručnosti, ktoré ľudia, pedagógovia a firmy potrebujú na to, aby zmenili svet k lepšiemu. K dispozícii sú online aj offline kurzy. Partneri siete Cisco Networking Academy úzko spolupracujú so vzdelávacími inštitúciami a inštruktormi pri snahe vytvoriť a dodať učebné osnovy, ktoré umožňujú študentom získať digitálne, a podnikateľské zručnosti.
SAP Learning Hub poskytuje prístup 24 hodín denne k online učebnému obsahu, interaktívnym učebným priestorom SAP a živým vzdelávacím systémom SAP (voliteľné) v prostredí verejného alebo súkromného cloudu. Jednotlivci, podniky a univerzity si môžu vybrať z tisícok tréningových modulov - vrátane kurzov e-learningu, simulácií transakcií SAP, príručiek a ďalších.
Oracle Free účet poskytne 300 dolárov bezplatných kreditov, ktoré umožnia až 3500 hodín používania služby Oracle Cloud. Kredity môžu byť použité na všetkých vhodných službách Cloud Platform a Infrastructure počas nasledujúcich 30 dní. Počas propagačného obdobia budete môcť vyskúšať všetky dostupné služby IaaS a PaaS.