APPLY NOW

Do sekcie Apply Now! pravidelne pridávame zaujímavé príležitosti pre startupy, inovátorov, podnikateľov a kreatívcov, do ktorých je aktuálne možnosť zapojiť sa. Sú to najmä finančné granty, startup súťaže, akceleračné programy, medzinárodné sumity, slovenské a globálne inovačné programy, a mnoho ďalších.


FXH Start-up Award


lara.schneider@roche.com

 

Deadline: 15.7.2019

Čo to je?
 FXH hľadá start-upy s inovatívnymi nápadmi a riešeniami súvisiace s budúcnosťou pacientov v digitalizovanom systéme zdravotnej starostlivosti. Start-upy by mali umožniť účinnejší výskum a vývoj alebo ukázať potenciál na zlepšenie života pacientov.
Prvé miesto: 10 000 EUR. 

Pre koho to je?
- začínajúce start-upy z celého sveta
- nie staršie ako 8 rokov
- menej ako 3 milióny funding 
 

SRINRR 4/2019


vicepremier@vicepremier.gov.sk

 

Deadline: 26.7.2019

Čo to je?
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlasuje verejnú „Dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike.“ Celkový rozpočet prvej fázy je max. 27 800 EUR, druhej fázy max. 63 200 EUR.

Pre koho to je?
- Informačné a komunikačné technológie
- Energetika
- Sociálna oblasť 

SRINRR 5/2019


vicepremier@vicepremier.gov.sk

 

Deadline: 26.7.2019

Čo to je?
Základným cieľom výzvy je stimulovať inovačný ekosystém v SR (prvá fáza výzvy) a podporiť internacionalizáciu a komercializáciu inovatívnych projektov slovenských podnikateľských subjektov (druhá fáza výzvy).  Celkový rozpočet prvej fázy je max. 27 800 EUR, druhej fázy max. 115 800 EUR.

Pre koho to je?
-  Priemysel 4.0
- Biotechnológie
- Kybernetická bezpečnosť 

EIC ACCELERATOR


e-mail

 

Deadline:  5.9.2019

Čo to je?
SME Instrument je súčasťou European Innovation Council (EIC),ktorý podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé spoločnosti a vedcov s funding opportunities a  acceleration services. EIC SME Instrument sa zameriava hlavne na market-creating inovácie s cieľom zvýšiť produktivitu, medzinárodnú konkurencieschopnosť, vytvoriť nové pracovné miesta a vyššiu životnú úroveň.

Pre koho to je?
Ziskové SMEs, vrátane mladých podnikov a start-upov, z akéhokoľvek sektora, zriadený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k Horizont 2020.


WORTH Project


info@worthproject.eu

 

Deadline:  31.10.2019

Čo to je?
Ak hľadáte financovanie kreatívneho projektu, tak projekt WORTH teraz prijíma žiadosti ako súčasť svojej tretej výzvy na predkladanie návrhov. WORTH podporí 150 kolaborácií a ponúka inkubátorový program v hodnote 60 000 €.

Pre koho to je?
Módni návrhári, kreatívni ľudia, SMEs a technologické firmy, ktoré vyvíjajú designové inovatívne produkty.