EDUCATION

Sekcia Education zahŕňa neformálne vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú rozvoju digitálnych a podnikateľských zručností pre špecifické segmenty obyvateľstva a širokú verejnosť.


Women Love Digital je vzdelávací program pre kreatívne a podnikavé ženy. Program je venovaný začiatočníčkam, ktoré získajú prehľad v kľúčových témach digitálu. Top experti na online marketing ich prevedú témami od social media, cez SEO až po content marketing.
Kontakt: hello@impacthub.sk
Butterfly Effect je program, v ktorom môžeš za 5 mesiacov prejsť celým procesom tvorby mobilnej appky alebo mobilnej hry od nápadu až po launch. Pracuj v tíme spolu s ďalšími developermi a dizajnérmi na spoločnom projekte, zlepšuj sa vo svojom obore a nauč sa best practice z biznisu a marketingu mobilných appiek a hier.
Kontakt: baska@butterflyeffect.sk; martin@butterflyeffect.sk
Digitálna Garáž je online platforma od Google, ktorá ti umožní získať nové zručnosti pre digitálnu dobu. Rozvíjaj svoju kariéru alebo podnikanie pomocou interaktívnych kurzov, ktoré posilnia nielen tvoje znalosti, ale aj tvoju sebadôveru a pomôžu ti uspieť. Objav nástroje, ktoré pomôžu tvojmu projektu rásť. Zlepši sa v pracovných pohovoroch. Priprav sa na kariéru, ktorá ťa bude napĺňať.
Nexteria Leadership Academy je 3-ročný intenzívny vzdelávací program primárne popri vysokej škole. Intenzívne rozvíja praktické zručnosti, silné vzťahy a etické hodnoty v úzkej rôznorodej skupine top študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike, vede, práve, IT a ďalších dôležitých oblastiach spoločnosti.
Kontakt: betka@nexteria.sk
Learn2code umožňuje naučiť sa zručnosti 21. storočia, ktoré posunú kariéru alebo podnikanie na nový level. Cieľom je sprístupniť moderné vzdelávanie digitálnych zručností našej mladšej generácii a dať jej tak možnosť lepšej sebarealizácie alebo úspešného sa uplatnenia na trhu práce.
Kontakt: info@learn2code.sk
MiniTech MBA for Women je 3,5-mesačný program popri práci či rodine, počas ktorého dostanete hutný prehľad pojmov v manažmente softvérového vývoja, firemnej infraštruktúre, fungovaní webu, databázach či programovaní. Čakajú vás zaujímavé spolužiačky, medzi nimi top manažérky, podnikateľky či špecialistky z IT a ne-IT organizácií ako napr. z OSN.
Kontakt: info@minitechmba.org
FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh do termínu konania súťaže.
Kontakt: fll@fll.sk
Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo "atakoval" 3% - 5% z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Navyše sme často počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) chýbajúce ženy v IT sektore.
Kontakt: info@ajtyvit.sk
IT v Kurze má za cieľ pripraviť študentov a absolventov na výkon konkrétnej pracovnej pozície v IT alebo zvýšiť ich kvalifikáciu a zručnosti. Pripravia Ťa na výkon konkrétnej pracovnej pozície v informačných technológiách. Cieľom je, aby si sa po skončení vzdelávacieho programu čo najskôr a čo najlepšie zamestnal.
Kontakt: info@itvkurze.sk
Poradenské a rozvojové centrum (PRC) prepája študentov FM UK s malými, strednými alebo začínajúcimi podnikateľmi / firmami. Študenti - konzultanti získavajú cenné, praktické skúsenosti a podnikatelia získavajú odborné a cenovo dostupné poradenstvo. Odbornosť poradenských služieb garantujú pedagógovia FM UK a taktiež odborní garanti z praxe.
Kontakt: info@prc.sk
Prvou fázou podnikania v 21. storočí je nepodnikanie. Na začiatku nepodnikáš, ale testuješ či sa oplatí začať. Rozbehni sa! je tu preto, aby ťa naučilo ako otestovať akýkoľvek nápad čo najrýchlejšie a najlacnejšie.
Kontakt: info@rozbehnisa.sk
Pricemania Academy ponúka jedinečný vzdelávací program pre e-shopy a firmy pôsobiace online. Formou interaktívnych workshopov a webinárov účastníkov prevedieme celou problematikou online podnikania.
Kontakt: ondrej.liptak@pricemania.sk
Digital Marketing Club ponúka na jednom mieste všetko, čo potrebuješ pre svoj život dobrý online marketér. Od prednášok na aktuálne trendy, odborné vzdelávacie workshopy, konferenciu s top spíkrami, ponuku pracovných pozícií, komerčné projekty na privyrobenie, osobného mentora a samozrejme skvelú zábavu a lukratívne pobyty.
Kontakt: spolupraca@digitalmarketingclub.sk
iKid je celoslovenský súťažný projekt, ktorý zážitkovou formou približuje deťom svet inovácií a férového podnikania. Vybraným tímom, zloženým z detí, učiteľa a mentora z biznis prostredia, ponúka prostredníctvom detailne vypracovanej metodiky, možnosť zrealizovať svoj inovatívny nápad. Program je určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií vo veku od 10 do 15 rokov.
Kontakt: info@ikid.sk
BaseCamp je plnohodnotný 8-týždňový program pre potenciálnych data scientistov. Počas 8 týždňov máte možnosť prehĺbiť svoje teoretické vedomosti, rozšíriť svoje praktické zručnosti a stať sa kvalifikovaným Data Scientistom pripraveným na kariéru v oblasti vedy o dátach.
Kontakt: lukas@knoyd.com
Smart Books
Prvý inteligentný online učiteľ. Vlastný súkromný online učiteľ si všetko pamätá a ovláda všetky školské predmety. Dokáže dieťa vyskúšať a zistiť, čo nevie. Pri každom zistenom nedostatku mu vie vysvetliť čo nevedelo, ukázať mu správny postup a správne výsledky. Následne overí, či to dieťa pochopilo a či si vedomosti zapamätalo.
Kontakt: hotline@smartbooks.sk
Do Creative Academy sa študenti neprichádzajú len učiť, ale “získať vedomosti z praxe” od profíkov, ktorí majú už nejaký ten piatok v reklame za sebou. Nejde tu o zapisovanie si poznámok, ale o obdržanie “briefov”, o nadchnutí sa, o vydaní námahy. Je to o tvarovaní seba samého cez učenie sa ako tvoriť, ako počúvať, ako spraviť chyby, ako pracovať v tíme. Je to o začiatku zoznámenia sa s jednou z najzábavnejších profesií akou je reklama.
Kontakt: info@creative-academy.sk
Consulting Club Bratislava je študentská organizácia, ktorá pomáha študentom rozvíjať hard skills, soft skills a sieť potrebnú na prekonanie pracovných pohovorov na najvyššej úrovni. Úlohou je zvyšovať kvalitu absolventov slovenských vysokých škôl na národnom a medzinárodnom trhu práce a maximalizovať ich potenciál na pokračovanie v kariére, po ktorej skutočne túžia.
Kontakt: info@ccbratislava.eu
Podnikateľská univerzita poskytuje kompletný program rozvoja schopností a zručností ľudí na dosiahnutie lepších výsledkov. Ich tréningy a konferencie s lídrami vo svojom odbore sú zamerané na dlhodobý efekt.
Kontakt: kostur@ipalovakia.sk