O MAPE

Innovation Map Slovakia poskytuje komplexný prehľad kľúčových hráčov, ktorí vytvárajú prostredie podporujúce inovácie na Slovensku. Mapa, online databáza webových stránok obsahuje slovenských inovátorov mapovaných do štyroch kategórií, je pravidelne aktualizovaná a voľne dostupná.


Slovenskí inovátori sú na mape rozdelení do piatich kategórií - Funding, Support, Network, Education and All for Innovators.

  • Funding: kapitálové fondy, ktoré poskytujú financie mladým perspektívnym projektom na Slovensku
  • Support: podporná infraštruktúra v podobe coworkingových priestorov, inkubátorov či akcelerátorov na území celého Slovenska
  • Network: hráči tvoriaci sieť pre podnikavcov - súťaže, asociácie, konferencie či organizátori podujatí s tematikou inovácií
  • Education: neformálne vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú rozvoju digitálnych zručností či rozvoju zručností dôležitých pre podnikanie
Ekosystémové mapy sú štandardným nástrojom poskytujúcim prehľad pre rôzne cieľové skupiny. Rozvoj inovatívnych myšlienok jednotlivcami či firmami v rozličných štádiách vyžaduje rôzne druhy podpory od financovania cez sieť podporných organizácií či obchodných partnerov.

Širšia odborná verejnosť má zároveň prístup k prehľadu celého ekosystému, jeho veľkosti a regionálnemu členeniu. Pre zástupcov štátnej správy má mapa ekosystému pridanú hodnotu v podobe súhrnných informácií, ktoré pomôžu k informovanému rozhodovaniu v oblasti podpory inovácií na Slovensku. Zároveň je mapa skvelým zdrojom informácií pre nováčikov na trhu, zahraničné subjekty či jednotlivcov, ktorí sa o inováciách na Slovensku chcú dozvedieť viac.
Inovácie nikdy nevznikajú vo vákuu. K ich rozvoju je potrebná masívna infraštruktúra a priaznivé prostredie, v ktorom funguje zdieľanie skúseností, mobilita talentu a kvalitné zdroje financovania. Slovensko sa za posledné desaťročie výrazne posunulo z výrobnej haly Európy k ekonomike, kde inovatívne myšlienky dostávajú nielen priestor, ale aj potrebnú podporu pre rast.

Innovation map Slovakia ponúka prehľad všetkých, ktorí pracujú na tom, aby inovácie boli hnacím motorom slovenskej ekonomiky v rýchlo sa meniacom svete technológií. Súčasná podoba mapy bude pravidelne aktualizovaná. Našou ambíciou je vytvoriť povedomie medzi rôznymi skupinami zainteresovaných strán, aby sa Innovation Map Slovakia stala používaným nástrojom pre všetkých so záujmom o inovácie na Slovensku. 

O SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) vznikla v roku 2014 v Bratislava a je najväčšou inovatívnou aliancou na Slovensku. Sme popredným fórom pre diskusiu o digitálnej ekonomike a inováciách na Slovensku. Pôsobíme ako neutrálna, nezávislá a nezisková platforma reprezentujúca digitálnu a inovatívnu ekonomiku na národnej a európskej úrovni.

V súčasnosti zastupujeme viac ako 90 členov - úspešné slovenské inovatívne firmy, startupy, fondy rizikového kapitálu a anjelských investorov, coworky, inkubátory, akcelerátory a neziskové organizácie a projekty zamerané na podporu inovatívneho vzdelávania a podporu slovenského inovatívneho ekosystému.

SAPIE sa stala dôveryhodným subjektom, ktorý spája najlepších inovátorov na Slovensku a vytvára pozitívne PR Slovenska ako technologického centra v srdci Európy.