SUPPORT

Najrozsiahlejšia sekcia Support zahŕňa organizácie podporujúce inovačnú infraštruktúru v podobe coworkingových priestorov, inkubátorov, akcelerátorov, výrobných zdieľaných priestorov, vedeckých a technologických parkov a konzultačných firiem pre inovácie na území celého Slovenska.